Ta strona wykorzystuje cookies w Gerät. Po klikniêciu przycisku "Dalej", zak³adamy, ¿e zgadzasz siê, aby otrzymaæ wszystkie pliki cookie z tej strony. Dowiedz siê wiêcej Polityka prywatnoœci dalej

Stopka redakcyjna

P.C.C Perfect clean and car Gmbh

Eckersmühlener Hauptstrasse 53
D - 91154 Roth

 0043 4256 20073
 0171 69 11 268
 0043 4256 20073
 p.c.c@t-online.de
  autopccgmbh.de/

Numer wpisu do rejestru handlowego HRB 16617 Nürnberg
Nr ident. VAT: DE812749998
Przedstawiciel: GF. Renate Oman

Dalsze dane impressum

PCC Perfect clean and car Gmbh
Eckersmühlener Hauptstrasse 53
91154 Roth
HRB 16617 Amtsgericht Nürnberg
Geschäftsführer Renate Oman
Tel. 0171 69 11 268
Bankverbindung Raiffeisenbank Roth
USt. ID Nr. DE812749998
St. Nr. 241/135/111377

Wideo nowy Zaznacz samochód Pojazd zaznaczony netto wed³ug §25a Ustawy o podatku obrotowym [UStG], nie mo¿na uzyskaæ dokumentu odnoœnie podatku VAT VAT